Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGRO:2009:BK6065 Rechtbank Groningen 27 november 2009

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK6065

Datum: 27-11-2009

Onderwerp: Een overview

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

inderrechter benoemt bijzondere curator. Een kind heeft recht op bijzondere bescherming en gebleken is, dat deze bescherming door de maatregel van ondertoezichtstelling onvoldoende gewaarborgd is geweest. Om organisatorische redenen is negen maanden lang geen uitvoering gegeven aan de ots + de MUHP. Schending van artikel 13 van de Wet op de Jeugdzorg, de artikelen 3 (belang van het kind), 6, tweede lid, (recht op ontwikkeling van het kind) en 20 (bescherming van kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien) van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Ga naar uitspraak