Rechtbank Haarlem 27 oktober 2011

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4295

Datum: 27-10-2011

Onderwerp(en): Pre -contractuele fase

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht

Het ‘subject to contract / subject to signature’-voorbehoud weggedacht, wettigen de stukken op zich de conclusie dat partijen op enig moment nagenoeg volledige (mondelinge) overeenstemming hebben bereikt over de overname van de aandelen. Het beroep van koper op het voorbehoud dat er geen sprake is van overeenstemming zolang de afspraken niet op papier zijn gesteld en niet door partijen zijn ondertekend slaagt echter. Weliswaar is dit voorbehoud alleen door verkoper en in het begin van de onderhandelingen gemaakt, maar niet valt in te zien waarom koper daar in de onderhavige omstandigheden geen beroep op zou kunnen doen. Gelet op dit voorbehoud komt de voorzieningenrechter voorshands tot de slotsom dat geen sprake van een beide partijen bindende overeenkomst.

Onder de gegeven omstandigheden is koper ook niet gehouden de onderhandelingen alsnog voort te zetten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: