Rechtbank Rotterdam 3 november 2023 Rechtbank Gelderland 25 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023 Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBHAA:2010:BO9004 Rechtbank Haarlem 6 december 2010

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO9004

Datum: 06-12-2010

Onderwerp: Ook een kort geding procedure aanhangig maken

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Huur bedrjifsruimte. Indeplaatsstelling. Vordering in kort geding.Eiseres exploiteert in het gehuurde een damesmodewinkel conform het zogenoemde Street-One concept. Zij heeft haar winkelactiviteiten overgedragen aan een derde partij. Omdat verhuurster niet wil meewerken aan een indeplaatsstelling, vordert eiseres in kort geding, vooruitlopend op de onherroepelijke beslissing in een bodemprocedure, dat gedaagde zal gehengen en gedogen dat deze derde partij in de door eiseres gehuurde winkelruimte een damesmodezaak conform de Street-One formule zal exploiteren.Gedaagde betwist dat is voldaan aan de vereisten van artikel 7:307 BW.De kantonrechter is van oordeel dat genoegzaam is gebleken dat sprake is van een bedrijfsoverdracht in de zin van het bepaalde in lid 1 van artikel 7:307 BW, voorts dat op grond van de door eiseres aangevoerde - en door gedaagde niet voldoende gemotiveerd betwiste - bedrijfseconomische omstandigheden voldoende aannemelijk is dat eiseres een zwaarwichtig belang heeft bij de indeplaatsstelling en ten slotte dat de in de plaats te stellen partij voldoende waarborgen biedt voor een volledige nakoming van de huurovereenkomst en een behoorlijke bedrijfsvoering. De kantonrechter is voorts van oordeel dat de belangenafweging vooralsnog in het voordeel van eiseres uitvalt. De vordering wordt toegewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)