Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2024 Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBLIM:2021:2898 Rechtbank Limburg 1 april 2021

ECLI:NL:RBLIM:2021:2898

Datum: 01-04-2021

Onderwerp: Jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern


Hevige ex-partnerstrijd. Door het hof bepaalde schottenaanpak is niet van de grond gekomen. De discussie over het contact tussen de kinderen en de vader houdt de ouders zodanig verdeeld, dat de belangen van de ouders strijden met die van de kinderen en dat daarom de benoeming van een bijzondere curator op grond van artikel 1:250 BW noodzakelijk is. De bijzondere curator dient niet alleen voldoende juridische deskundigheid en ervaring te hebben. De benoeming van een tweede bijzondere curator met een psychologische achtergrond is noodzakelijk. De bijzondere curatoren dienen antwoord te geven op verschillende vragen en daarover verslag uit te brengen, zodat de bevindingen van de bijzondere curatoren gebruikt kunnen worden bij de verwezenlijking van het doel van de ouders, namelijk het – onder de regie van de GI – komen tot duidelijke afspraken in een (allesomvattend) ouderschapsplan.

Ga naar uitspraak