Veroordeling wegens openlijk geweld tegen een persoon, ten gevolge waarvan het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Op advies van gedragsdeskundigen wordt verdachte verminderd toerekeningsvatbaar geacht en wordt het jeugdstrafrecht toegepast. De vordering van de officier van justitie tot oplegging van de PIJ-maatregel wordt afgewezen, omdat de rapporten van de gedragsdeskundigen ouder zijn dan één jaar en de verdediging geen toestemming heeft gegeven om die rapporten desondanks te gebruiken. De verdachte wordt veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie van één maand met een proeftijd van drie jaren. Tijdens de proeftijd wordt hij verplicht tot behandeling en begeleiding. Daarnaast legt de rechtbank een taakstraf voor de duur van 100 uren subsidiair 50 dagen jeugddetentie op. Ten slotte wordt de verdachte hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer van € 3.316,73.

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel