Rechtbank Limburg 10 april 2019

ECLI:NL:RBLIM:2019:3331

Datum: 10-04-2019

Onderwerp(en): Slapend dienstverband

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Prejudiciële vragen. Slapende dienstverbanden na langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over slapende dienstverbanden. De vragen gaan over de gehoudenheid van een werkgever om een redelijk voorstel van een werknemer tot beëindiging van het dienstverband te accepteren (omgekeerde Stoof-Mammoet situatie). De transitievergoeding wordt in het voorstel beperkt tot de vergoeding op grond van de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (de compensatieregeling).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: