ECLI:NL:RBLIM:2020:2970

Datum: 10-04-2020

Onderwerp: Samenloop Wzd en Wvggz

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ex. artikel 7:7 Wvggz. De rechtbank acht het bepaalde in artikel 1:1 lid 3 van de Wvggz – gelet op de bedoeling van de wetgever – analoog van toepassing op (de voortzetting van) de crisismaatregel, zodat deze naast de (geschorste) rechterlijke machtiging kan bestaan. De rechterlijke machtiging herleeft na afloop van de crisismaatregel, indien geen zorgmachtiging wordt verzocht, dan wel verleend.

Ga naar uitspraak