ECLI:NL:RBLIM:2019:1140

Datum: 10-01-2019

Onderwerp: Art. 1:265g BW Rechters corrigeren: Rechtbank Limburg 10-01 -2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:1140

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Verhouding tussen artikel 1:265f Burgerlijk Wetboek (BW) (beperking contact tussen minderjarige en ouder[s] middels schriftelijke aanwijzing van GI) en artikel 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om gedurende ondertoezichtstelling een zorg- of omgangsregeling vast te stellen of te wijzigen).Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing strekkend tot beperking contactmomenten. Eerdere schriftelijke aanwijzing betreffende het contact is door de GI ingetrokken nadat de voorzieningenrechter zijn visie heeft gegeven. Daarmee is op dat moment een ondergrens voor het contact tussen de kinderen en de ouders bepaald. Volgens de overwegingen van de Hoge Raad in de beschikking van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) dient de GI zich in zo’n situatie voor een beoogde (verdere) beperking van de contacten tussen een kind en zijn ouder(s) tot de kinderrechter te wenden met een verzoek tot wijzing van de zorg- of omgangsregeling (contactregeling), als bedoeld in artikel 1:265g van het BW. De procedure van artikel 1:265g BW biedt de ouder(s) en de minderjarige een ruimere rechtsbescherming dan de procedure van artikel 1:265f BW.

Ga naar uitspraak