Rechtbank Limburg 11 mei 2021

ECLI:NL:RBLIM:2021:4697

Datum: 11-05-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Uithuisplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Afwijzing verzoek van de minderjarige tot verkorting van het verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing op grond van artikel 1:265d lid 2 BW. Uit de MvT volgt dat artikel 1:265d BW ziet op het beëindigen of verkorten van een machtiging tot uithuisplaatsing die nog voortduurt en niet op het verkorten van een verzoek tot verlenging van een machtiging tot uithuisplaatsing. Daar komt bij dat niet is gesteld of gebleken dat de minderjarige zich eerst heeft gewend tot de GI met het verzoek om (het verzoek tot verlenging van) de machtiging tot uithuisplaatsing te verkorten, als gevolg waarvan de GI geen schriftelijke beslissing heeft gegeven waartegen beroep is ingesteld bij de kinderrechter.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: