Afwijzing verzoek deelgeschil aangezien niet is gebleken dat partijen met elkaar in onderhandeling zijn getreden. Indien wel zou zijn toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling dan zou dit tot een afwijzende beslissing hebben geleid vanwege het ingewikkelde feitencomplex en het principiële juridische karakter.

Spreker(s)