Rechtbank Limburg 12 februari 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:1107

Datum: 12-02-2020

Onderwerp(en): Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 oktober 2021 | Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht. Rechtsgeldige ondertekening van één Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) door volledige gevolmachtigde bestuurder van een van de vennoten van de vennootschap onder firma. Begrip ondernemer in de Uitvoeringsverordening 2016/7 (Publicatieblad EU L3/160, 6.1.2016).

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: