Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBLIM:2020:1107 Rechtbank Limburg 12 februari 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:1107

Datum: 12-02-2020

Onderwerp: Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Aanbestedingsrecht. Rechtsgeldige ondertekening van één Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) door volledige gevolmachtigde bestuurder van een van de vennoten van de vennootschap onder firma. Begrip ondernemer in de Uitvoeringsverordening 2016/7 (Publicatieblad EU L3/160, 6.1.2016).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)