Rechtbank Limburg 13 september 2017

ECLI:NL:RBLIM:2017:8906

Datum: 13-09-2017

Onderwerp(en): Civiel- of bestuursrecht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Eiseres werkte krachtens arbeidsovereenkomst bij gedaagde.

Eiseres is ziek geworden en gedaagde is eigenrisicodrager.

Eisers vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat er een tweede dienstverband met gedaagde is ontstaan en tevens dat gedaagde gehouden is om aan haar een uitkering krachtens de Ziektewet te doen toekomen.

Door gedaagde is een bevoegdheidsincident opgeworpen. De kantonrechter is met gedaagde van oordeel dat dit een bestuursrechtelijke aangelegenheid betreft en verklaart zich om die reden onbevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: