Rechtbank Limburg 15 januari 2016

ECLI:NL:RBLIM:2016:341

Datum: 15-01-2016

Onderwerp(en): Omgangsrecht en partnerdoding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

De Raad verzoekt beëindiging van het ouderlijk gezag van de moeder over de minderjarige. De moeder is tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld wegens het medeplegen van moord op de vader van de minderjarige. Dit is een onmiskenbaar ingewikkeld gegeven waarmee de minderjarige zal opgroeien. Gelet echter op de bijzondere wijze waarop de zorg en hulpverlening voor de minderjarige door de moeder en haar familie is geborgd -waarbij de minderjarige onder meer geregeld contact heeft met familie vaderszijde en de moeder vanuit haar detentie nog zeer betrokken is op de minderjarige-, is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een ontwikkelingsbedreiging en dus ook niet is voldaan aan de voorwaarden voor een gezagsbeëindiging.

Spreker(s)