Rechtbank Limburg 16 september 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:6975

Datum: 16-09-2020

Onderwerp(en): Informatie en stukken

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 4:78 lid1 BW

Vordering tot betaling voorschot op legitieme portie en vordering ex art. 4:78 lid 1 BW.

Kantonrechter onbevoegd. Verwijzing naar de kamer voor andere zaken dan kantonzaken.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: