Rechtbank Limburg 21 oktober 2021

ECLI:NL:RBLIM:2021:8530

Datum: 21-10-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Gesloten jeugdhulp

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Na verleende spoedmachtiging wordt aansluitend verzoek machtiging gesloten jeugdhulp van college afgewezen. De moeder heeft haar instemming ter zitting ingetrokken. Dit maakt dat er niet langer wordt voldaan uit het vereiste van artikel 6.1.2., derde lid, aanhef en onder c Jeugdwet (Jw). Nu de moeder haar instemming al tijdens de zitting heeft ingetrokken en niet nadat er reeds een machtiging is verleend, kan geen geslaagd beroep op artikel 6.1.2. lid 9 Jw worden gedaan.

Spreker(s)

Ellen-van-kalveendoek-1.jpg
mr. Ellen van Kalveen

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, voorzitter expertgroep jeugdrechters

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: