Rechtbank Limburg 22 april 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:3311

Datum: 22-04-2020

Onderwerp(en): Wijziging VCM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

’Wijziging machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel. De rechtbank acht het bepaalde in artikel 8:12 lid 4 e.v. Wvggz analoog van toepassing op de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, nu verondersteld wordt dat het mogelijk moet zijn om aanvullende verplichte zorg, die nodig is om het onmiddellijk dreigend nadeel weg te nemen, op te leggen in een situatie dat een procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel