ECLI:NL:RBLIM:2020:3311

Datum: 22-04-2020

Onderwerp: Wijziging VCM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

’Wijziging machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel. De rechtbank acht het bepaalde in artikel 8:12 lid 4 e.v. Wvggz analoog van toepassing op de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, nu verondersteld wordt dat het mogelijk moet zijn om aanvullende verplichte zorg, die nodig is om het onmiddellijk dreigend nadeel weg te nemen, op te leggen in een situatie dat een procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

Ga naar uitspraak