Rechtbank Limburg 22 november 2017

ECLI:NL:RBLIM:2017:11286

Datum: 22-11-2017

Onderwerp(en): Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met rechterlijke beëindiging

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wetsartikelen: Art. 7:274 lid 1 BW

Partijen sluiten een overeenkomst voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016. Daarmee kan – gelet op de per 1 juli 2016 in het leven geroepen mogelijkheid tot het sluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot zelfstandige dan wel onzelfstandige woonruimte voor bepaalde tijd – niet anders worden geconcludeerd dan dat er sprake is van zo een overeenkomst voor bepaalde tijd, zoals in artikel 7: 271 BW wordt bedoeld. De omstandigheid dat de mede van toepassing verklaarde algemene bepalingen, naar de inhoud daarvan, niet op alle onderdelen aansluiten op zo een overeenkomst voor bepaalde tijd, doet dat niet anders worden.