Rechtbank Limburg 25 mei 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:3758

Datum: 25-05-2020

Onderwerp(en): Ambtenaar van gemeente is tijdens arbeidsongeschiktheid de toegang tot de digitale werkomgeving (mail en dossierbehandeling) ontzegd

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht

Ambtenaar van gemeente is tijdens arbeidsongeschiktheid de toegang tot de digitale werkomgeving (mail en dossierbehandeling) ontzegd. Zij ervaart dit als pestgedrag en eist weer volledige toegang. Nu de betrokken ambtenaar nog immer volledig arbeidsongeschikt is, bestaat er echter naar het oordeel van de kantonrechter geen spoedeisend belang om haar (digitaal) toe te laten tot haar werkomgeving, zeker nu de gemeente heeft toegezegd haar weer toe te laten zodra de re-integratie kan worden opgestart.