Rechtbank Limburg 28 mei 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:3840

Datum: 28-05-2020

Onderwerp(en): De executeur en de BV

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Familiebedrijf. Bestuurder (de moeder van de erfgenamen) overleden. De aandelen in de vennootschap vallen in de nalatenschap, die niet is verdeeld en waarvan verdeling, onder andere door onenigheid tussen de erfgenamen, ook niet op korte termijn valt te verwachten. De vennootschap heeft dringend een nieuwe bestuurder nodig. Benoeming van een nieuwe bestuurder behoort tot de taak van de executeur, op grond van zijn stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

De beslissing over de vraag of de woning van moeder, totdat de nalatenschap wordt verdeeld, aan één van de erfgenamen zal worden verhuurd, dan wel of het exclusieve recht tot bewoning aan één van hen wordt toegekend, dient eveneens te worden genomen door de executeur.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: