ECLI:NL:RBLIM:2020:707

Datum: 29-01-2020

Onderwerp: Afwijzing ZM o.g.v. art. 2:3 Wfz, verlenging/verlening TBS

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Bewezenverklaring voor poging tot moord door een thans 57-jarige man op de eigenaar van een buurtwinkel in Sittard-Geleen.De verdachte is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC). In het PBC-rapport staat dat hij ten tijde van het plegen van het feit een psychotische stoornis had, waardoor de verdachte in zijn functioneren al langere tijd in (zeer) sterke mate beïnvloed werd door paranoïde gedachten en daaruit voortkomende emoties. Gelet op dit rapport wordt het feit niet aan verdachte toegerekend en wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Het advies van de deskundigen in de PBC-rapportage om (via het op 1 januari 2020 in werking getreden artikel 2.3. van de Wet forensische zorg) een civiele zorgmachtiging als bedoeld in de Wet verplichte GGZ te laten voorbereiden wordt niet gevolgd.De door deskundigen noodzakelijk geachte behandeling in een forensische kliniek, met een duur van minimaal één jaar en een langdurig toezicht na de klinische opname is via een civiele zorgmachtiging niet (op voorhand dwingend) te realiseren. Dit advies biedt onvoldoende waarborgen dat de verdachte de behandeling krijgt die noodzakelijk is om het recidiverisico te beteugelen. Nu is voldaan aan wettelijke vereisten voor het opleggen van tbs met dwangverpleging, ziet de rechtbank dit, gelet op de ernst van het feit en advies van de deskundigen, als enige passende maatregel

Ga naar uitspraak