Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBLIM:2022:5826 Rechtbank Limburg 29 juli 2022

ECLI:NL:RBLIM:2022:5826

Datum: 29-07-2022

Onderwerp: Valsheid in geschriften en testament

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. De verdachte heeft als notaris, op verzoek van een bevriende kennis en tevens direct belanghebbende, een volmacht, een testament en levenstestament opgesteld zonder zorgvuldig en adequaat te onderzoeken of de 76-jarige vrouw ten tijde van het opstellen van de akten wilsbekwaam was en of zij haar wil vrij kon vormen en uiten. Dit, terwijl daar gelet op de voor hem kenbare omstandigheden wel de noodzaak toe bestond. Zo wist de verdachte dat de vrouw leed aan dementie. Daarnaast waren de akten opgesteld in de Nederlandse taal, terwijl de verdachte wist dat de vrouw deze taal niet beheerste. Vrijspraak voor medeplegen. Het dossier biedt onvoldoende feiten en omstandigheden waaruit de bewuste samenwerking is af te leiden, noch voorafgaand, noch na afloop van het opmaken van de akten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht