Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBLIM:2024:1570 Rechtbank Limburg 3 april 2024

ECLI:NL:RBLIM:2024:1570

Datum: 03-04-2024

Onderwerp: Motivering / fundamentele gebreken

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Aanbesteding. Is sprake van een aanbestedingsprocedure? Gunningsbeslissing is onvoldoende gemotiveerd als bedoeld in artikel 2.130 Aw, waardoor opschortende termijn niet is beginnen te lopen. Fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht, zoals gelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid, geschonden. Aanbestedingsprocedure moet worden gestaakt.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Bert Lejeune

partner Paulussen Advocaten NV