Rechtbank Limburg 4 februari 2015

ECLI:NL:RBLIM:2015:3155

Datum: 04-02-2015

Onderwerp(en): Opzet

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Na een avond in het café gaat x op het terrein en in de garage van een derde op zoek naar een fiets die hij wil meenemen. Hij komt in de garage ten val en ontsteekt vervolgens zijn aansteker om zich te oriënteren, waarna brand ontstaat. De brandverzekeraar vordert betaling door x van de uitkeringen die zij aan de derde heeft gedaan ter vergoeding van diens schade als gevolg van de brand. X roept in vrijwaring zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in het geding en vordert van haar vergoeding van hetgeen waartoe hij in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld. Steekwoorden: onrechtmatige daad of ongelukkige samenloop van omstandigheden, causaal verband o.d. en brandschade (voorzienbaarheid schade), BBr2000 en opzetclausule.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: