ECLI:NL:RBMNE:2014:3037

Datum: 11-06-2014

Onderwerp: Aanvangsmoment verjaring

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Vindplaats: Extern

Verjaring arbeidsongeschiktheidsverzekering 7:942 BW (oud). Afwijzing niet bij aangetekende brief gestuurd. In deze zaak voldaan aan ratio wetgever bij vereiste afwijzing aangetekend te versturen. Hierom aan afwijzing per gewone post hetzelfde rechtsgevolg verbonden.

Ga naar uitspraak