Rechtbank Midden-Nederland 18 maart 2016

ECLI:NL:RBMNE:2016:1425

Datum: 18-03-2016

Onderwerp(en): Herplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Afwijzing verzoek werknemer om herstel dienstbetrekking (7:682). Toestemming UWV. Redelijke grond voor opzegging aanwezig en herplaatsing werknemer binnen redelijke termijn niet mogelijk. Geen aanspraak op vertrekregeling SBK. Transitievergoeding volstaat

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: