Rechtbank Midden-Nederland 20-07-2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:3378

Datum: 20-07-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Horen

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Verzoek zorgmachtiging; art. 6:4 Wvggz; betrokkene niet gehoord; duur van de machtiging beperkt tot vier weken, met aanhouding van de beslissing op het verzoek voor het overige deel, zodat betrokkene alsnog in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: