Rechtbank Midden-Nederland 21 december 2005

ECLI:NL:RBMNE:2015:9189

Datum: 21-12-2005

Onderwerp(en): Herplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 1 juncto lid 3 sub g BW wordt afgewezen. Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding, maar die is in overwegende mate aan de werkgever te wijten. Verzoek van de werknemer tot wedertewerkstelling wordt eveneens afgewezen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: