Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Gerechtshof Den Haag 28 november 2023 Rechtbank Oost-Brabant 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Rechtbank Amsterdam 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBMNE:2019:365 Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2019

ECLI:NL:RBMNE:2019:365

Datum: 29-01-2019

Onderwerp: Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Extern

Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuuder niet aansprakelijk voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:248 BW. Publicatieplicht is geschonden, maar de bestuurder heeft aannemelijk gemaakt dat een andere feiten en omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn. Dus geen aansprakelijkheid op grond van lid 2 van 2:248 BW. Volgens de curator heeft de bestuurder zonder rechtvaardiging allerlei betalingen verricht waardoor het faillsement is veroorzaakt. Die betalingen hebben echter voor het grootste deel meer dan drie jaar voor het faillissement plaatsgevonden. Op grond van het zesde lid van 2:248 BW mag de curator niet ten grondslag leggen aan zijn vorderingen op grond van 2:248 BW. Daarom is de bestuurder ook niet aansprakelijk op grond van het eerste lid van 2:248. Hij is ook niet aansprakelijk op grond van 2:9 BW.

Ga naar uitspraak