Hoge Raad 9 februari 2024 Hoge Raad 15 december 2023 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Gelderland 4 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBMNE:2022:1261 Rechtbank Midden-Nederland 30 maart 2022

ECLI:NL:RBMNE:2022:1261

Datum: 30-03-2022

Onderwerp: Mocht de bank de vlak voor faillissement door de rekeninghouder ontvangen corona steun

Overige onderwerpen: test1

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix

Bodemzaak. Artikel 54 Faillissementswet. Verrekening coronasubsidie door de bank toegestaan? Er kan geen pandrecht worden gevestigd op coronasubsidie op grond van de NOW, want die subsidie is niet overdraagbaar. Bank is echter te goeder trouw. Verrekening toegestaan.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. David Bos

advocaat en partner Kienhuis Legal

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen