Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2021

ECLI:NL:RBMNE:2021:1865

Datum: 04-05-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: collectieve acties

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, ICT-recht, Arbeidsrecht

AVG, schadevergoeding, verzoekschriftprocedure bestuursrechter. De Sociale Verzekeringsbank handelt in strijd met de AVG, door van alle kinderen met kinderbijslag persoonsgegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken. Dat is niet proportioneel, omdat voor meer dan de helft van deze kinderen geen recht bestaat op een kindgebonden budget, vanwege het inkomen van de ouders. Het met het oog daarop toch delen van persoonsgegevens in dan onrechtmatig. De bestuursrechter is bevoegd om van dit verzoek om schadevergoeding kennis te nemen, maar oordeelt in deze zaak dat geen schade is geleden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: