Geschil tussen een bank en haar statutair bestuurder/CFO over beëindiging van hun rechtsverhouding. Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? ‘Groen/Schoevers’ en ‘X./gemeente Amsterdam’: uitleg van de overeengekomen wederzijdse rechten en verplichtingen en de kwalificatie van de overeenkomst. De rol van ‘de bedoeling van partijen’. Schijn en wezen. Organisatorische inbedding. Vernietigbaar vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit? Vernietigbare opzegging van de overeenkomst? Schadeplichtigheid van bank jegens bestuurder?

AvdR-Podcasts (1)

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Steven-Sterk.jpg
mr. Steven Sterk

advocaat en partner Van Doorne

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel