Kort geding, Europese openbare aanbesteding, dragende motivering gegeven voor gunningscriterium laagste prijs, geen sprake van ontoelaatbare dubbelrol en daarmee geen sprake van valse verklaring, ernstige beroepsfout, belangenverstrengeling en belangenconflict. Voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. Greetje Fimerius

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten

Bekijk profiel
mr.-Anke-Stellingwerff-Beintema.jpg
mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Janneke Kohlen

advocaat en partner Bird & Bird

Bekijk profiel