Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Hoge Raad 2 februari 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 februari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2019:9923 Rechtbank Noord-Holland 11 december 2019

ECLI:NL:RBNHO:2019:9923

Datum: 11-12-2019

Onderwerp: Bijzondere Curator

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Ontkenning vaderschap: De man en de moeder niet ontvankelijk in hun verzoek; verzoek BC afgewezenDe man heeft niet nader onderbouwd dat hij niet de biologische vader van het kind kan zijn en ter zake ook geen bewijsaanbod gedaan terwijl hij wel verwijst naar de diverse medische onderzoeken die partijen ten tijde van het huwelijk hebben ondergaan omdat de moeder niet zwanger raakte. De rechtbank ziet geen aanleiding te onderzoeken of toepassing van de in artikel 1:200, vijfde lid BW gestelde termijn in deze zaak, gelet op de geschetste omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en derhalve met zich brengt dat toepassing van voornoemde termijn een ongerechtvaardigde inmenging in het gezinsleven in de zin van artikel 8 tweede lid EVRM betekent.De moeder heeft de termijn van artikel 1:200, vijfde lid BW ook overschreden en heeft geen nadere bewijsstukken heeft overgelegd waaruit kan worden vastgesteld dat de man niet de biologische vader van [minderjarige] kan zijn en heeft evenmin daartoe een bewijsaanbod gedaan.De bijzondere curator is ontvankelijk in haar verzoek, maar heeft haar verzoek ten aanzien van het standpunt dat de man niet de biologische vader van het kind kan zijn evenmin onderbouwd met nadere bewijsstukken en heeft ter zake ook geen bewijsaanbod gedaan.

Ga naar uitspraak