Rechtbank Noord-Holland 11 februari 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:2356

Datum: 11-02-2021

Onderwerp(en): Concurrentiebeding in agentenovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Concurrentiebeding in agentenovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Voor invulling maatstaf aansluiting bij Wet franchise. Gelet op o.a. duur, leeftijd, enige inkomstenbron schorsing concurrentiebeding voor een jaar.

AvdR-TV (1)