Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2022:9895 Rechtbank Noord-Holland 13 september 2022

ECLI:NL:RBNHO:2022:9895

Datum: 13-09-2022

Onderwerp: De uitsluitingsclausule dwingt

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nlIn kader van ontbinding geregistreerd partnerschap wordt verzoek van de vrouw - om voor recht te verklaren dat de woning niet in enige vorm van gemeenschap valt en uitsluitend aan de vrouw toebehoort - toegewezen.
Grondslag: de vrouw heeft de woning onder uitsluitingsclausule verkregen uit een nalatenschap. Het convenant – opgesteld door de advocaat van de man - dat de vrouw vervolgens heeft ondertekend - waarin werd overeengekomen dat de uitsluitingsclausule toepassing mist en dat de echtelijke woning dus valt in de gemeenschap van goederen- mist toepassing. De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend; de wens van de erflater kan niet worden doorbroken door huwelijkse voorwaarden of een later door partijen te ondertekenen convenant.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht