Rechtbank Noord-Holland 14 juni 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:7024

Datum: 14-06-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Uithuisplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Verzoek tot verlenging machtiging uithuisplaatsing, meervoudige behandeling. De rechtbank concludeert dat de GI met haar benadering de plank volledig heeft misgeslagen en dat dit ten koste is gegaan van het welzijn van de kinderen. De GI heeft ter zitting moeten bevestigen dat de moeder niet aan de basisvoorwaarden voor thuisplaatsing heeft voldaan. In dat kader is het naar het oordeel van de rechtbank volstrekt onbegrijpelijk dat de GI alsnog blijft inzetten op het opgroeien van de jongste twee kinderen bij de moeder en dat de thuisplaatsing van de oudste twee kinderen tot de mogelijkheden blijft behoren. De GI heeft de oudste kinderen het gevoel gegeven dat zij moesten kiezen waar zij zouden opgroeien en heeft door het immer niet innemen van een definitief standpunt over het perspectief geen oog gehad voor het feit dat de aanvaardbare termijn voor deze kinderen inmiddels ruimschoots is overschreden. De rechtbank sluit zich aan bij de visie van de Raad dat de GI op zo kort mogelijke termijn een definitief opvoedbesluit moet nemen dat inhoudt dat de oudste twee kinderen niet meer bij de moeder zullen opgroeien, maar in hun pleeggezin blijven. De rechtbank verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing zodat de kinderen voor de komende tijd duidelijkheid hebben en de GI aan de in de beschikking genoemde opdracht kan voldoen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: