Rechtbank Noord-Holland 19 augustus 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:7146

Datum: 19-08-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Termijnen

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

De rechtbank neemt met toepassing van artikel 6:4, tweede lid, Wvggz een vorm van verplichte zorg in de zorgmachtiging op die (formeel) niet is verzocht. Het dulden van huisbezoek en contact houden met de verslavingszorg valt volgens de rechtbank onder het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten en niet onder het uitoefenen van toezicht op betrokkene.

De wettelijke beslistermijn voor de rechtbank is met zes dagen overschreden. De rechtbank ziet in deze termijnoverschrijding geen beletsel voor afgifte van de zorgmachtiging, maar zal ter compensatie van het nadeel en ter (zelf)disciplinering de duur van de zorgmachtiging bekorten met het aantal dagen waarmee de beslistermijn is overschreden.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: