Rechtbank Noord-Holland 2 februari 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:775

Datum: 02-02-2021

Onderwerp(en): Jurisprudentie art. 2.3. Wfz

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Terbeschikkingstelling met dwangverpleging na bewezenverklaring van veelvuldige ernstige bedreigingen en stelselmatige, intensieve belaging in een periode van enkele maanden.

De verdachte lijdt aan schizofrenie. Als gevolg daarvan was het realiteitsbesef van de verdachte zeer ernstig verstoord. Het handelen tegen de slachtoffers vloeide in zijn geheel voort uit en werd volledig aangestuurd door de paranoïde wanen van de verdachte en de daaruit voortvloeiende verstoorde realiteitstoetsing, samenhangend met zijn schizofrene stoornis. De feiten kunnen de verdachte daarom niet worden toegerekend. Hij is niet strafbaar en krijgt een maatregel opgelegd.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: