Arbeidszaak. Mondelinge uitspraak. Het verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen. Voor zover het verzoek is gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer in verband met het niet nakomen van re-integratieverplichtingen, wordt het verzoek afgewezen, omdat geen deskundigenverklaring van het UWV is overgelegd. De overige feiten en omstandigheden die de werkgever heeft aangevoerd, rechtvaardigen geen ontbinding.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: