Rechtbank Noord-Holland 20 november 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:9677

Datum: 20-11-2020

Onderwerp(en): Gemeenschap van goederen en schenking: ongelijke breukdelen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

De termijnoverschrijding is verschoonbaar nu de uitspraak op bezwaar een onjuiste rechtsmiddeelnclausule bevat. Ten aanzien van het aangaan van de huwelijkse vorwaarden is geen sprake van een schenking, nu er geen voltooide vermogensverschuiving is. De arresten van 28 februari 1959 en 17 maart 1971 zijn nog geldend recht.. Het belastbare feit is het moment van de voltooide waardeverschuiving en niet het moment waarop de verplichting wordt aangegaan. De schenkingsmoment vindt dus niet reeds in de obligatoire fase plaats. Ook het beroep op fraus legis wordt verworpen.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel