Rechtbank Noord-Holland 21-08-2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:6540

Datum: 21-08-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Termijnen

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

De wettelijke beslistermijn voor de rechtbank is met acht dagen overschreden. De rechtbank ziet in deze termijnoverschrijding geen beletsel voor afgifte van de zorgmachtiging, maar zal ter compensatie van het nadeel en ter (zelf)disciplinering de duur van de zorgmachtiging bekorten met het aantal dagen waarmee de beslistermijn is overschreden. Daarbij weegt de rechtbank mee dat ter zitting is gebleken dat betrokkene op 12 augustus 2020 is opgenomen en dat bij naleving van de wettelijke beslistermijn door de rechtbank uiterlijk op 13 augustus 2020 een beslissing op het verzoek zou zijn genomen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: