Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2015

ECLI:NL:RBNHO:2015:1650

Datum: 21-01-2015

Onderwerp(en): Verplichte verklaring deskundige

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Werknemer vordert loondoorbetaling wegens ziekte. Bedrijfsarts oordeelt dat werknemer niet in staat is tot verrichten eigen werk. Werkgever trekt oordeel eigen bedrijfsarts in twijfel, maar vraagt geen second opinion aan. Verweer van werkgever dat werknemer geen deskundigenoordeel UWV heeft overgelegd wordt verworpen omdat het aan werkgever is om een second opinion aan te vragen indien hij het oordeel van de bedrijfsarts in twijfel trekt. Loonvordering wordt toegewezen.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: