ECLI:NL:RBNHO:2020:10651

Datum: 22-09-2020

Onderwerp: Uitleg sociaal plan

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Ontvankelijkheid Ondernemingsraad (OR). Procesbevoegdheid OR. Sociaal plan overeengekomen met vakbond en OR is tevens ondernemingsovereenkomst waarvan OR in onderhavige geval nakoming kan afdwingen.

Ga naar uitspraak