Rechtbank Noord-Holland 24 april 2018

ECLI:NL:RBNHO:2018:3077

Datum: 24-04-2018

Onderwerp(en): Bewijs

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:669 lid 3 sub g BW

Verzoek werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst na weigering ontslagvergunning UWV. Na schorsing verzoeken partijen de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:669 lid 3, sub g, BW. Ernstige verwijtbaarheid zijdens werkgever omdat verstoorde arbeidsverhouding enkel aan haar te wijten is. Toekenning billijke vergoeding van € 628.000.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: