Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2018:3077 Rechtbank Noord-Holland 24 april 2018

ECLI:NL:RBNHO:2018:3077

Datum: 24-04-2018

Onderwerp: Dwingende reden - billijke vergoeding

Overige onderwerpen: Switch

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:669 lid 3 sub g BW

Vindplaats: Avdr.nl

Verzoek werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst na weigering ontslagvergunning UWV. Na schorsing verzoeken partijen de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:669 lid 3, sub g, BW. Ernstige verwijtbaarheid zijdens werkgever omdat verstoorde arbeidsverhouding enkel aan haar te wijten is. Toekenning billijke vergoeding van € 628.000.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline