Rechtbank Noord-Holland 27-08-2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:7178

Datum: 27-08-2020

Onderwerp(en): Klacht en schadevergoeding

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Verzoek om schadevergoeding op grond van 10:12 lid 2 Wvggz. Door miscommunicatie verkeerde zorgaanbieder in de veronderstelling dat er op enig moment twee Wvggz-maatregelen gelijktijdig liepen ten aanzien van verzoekster. Daarop heeft de zorgaanbieder de crisismaatregel nog dezelfde dag beëindigd. Eerder was echter de zorgmachtiging ook al onvoorwaardelijk beëindigd. Resultaat is dat betrokkene zes dagen gedwongen opgenomen is geweest zonder juridische titel. Schadevergoeding toegekend van € 75,00 per dag. Miscommunicatie tussen GGZ-instellingen dan wel onvolledige opname/verwerking van gegevens in het systeem mogen niet aan verzoekster worden tegengeworpen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: