ECLI:NL:RBNHO:2019:9705

Datum: 27-11-2019

Onderwerp: Rb Noord-Holland 27 november 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:9705In 2014 is uit de ouders geboren een kind X van het vrouwelijk geslacht. De ouders verzoeken de rechtbank hen toestemming te verlenen om de voornaam van X te wijzigen in Y. ; toestemming te verl

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

De rechtbank stelt vast dat de overtuiging van de minderjarige tot een ander geslacht te behoren dan in de akte van geboorte is vermeld zeer doorleefd is en dat de ouders de wens van de minderjarige tot geslachtswijziging volledig ondersteunen. Deze wens heeft zich vanaf een zeer jonge leeftijd gemanifesteerd en inmiddels is komen vast te staan dat het proces van geslachtsverandering bij de minderjarige door toediening van het mannelijke hormoon Sustanon onomkeerbaar is. Dit blijkt ook uit de verklaring van de kinderendocrinoloog van het VUmc van 24 oktober 2019. Deze is van mening dat het door de onomkeerbare behandeling psychisch veel beter gaat met de minderjarige en dat het voor de minderjarige van fundamenteel belang is dat de door hem gebruikte voornaam en het mannelijk geslacht zo snel mogelijk op alle relevante documenten komen te staan.Gelet op de doorleefde en bestendige overtuiging van de minderjarige tot het andere geslacht te behoren, de verklaring van de ouders daaromtrent, het onomkeerbare proces van geslachtswijziging waarin de minderjarige inmiddels verkeert en het bericht van Minister Dekker van Justitie en Veiligheid dat het ook mogelijk moet worden voor jongeren onder de 16 jaar om via een verzoek aan de rechter te komen tot een wijziging van de geslachtsregistratie indien dit in het belang van de minderjarige is, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek van de ouders als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige kan worden toegewezen, nu voorts vaststaat dat het verzoek voldoet aan de in artikel 1:28 a BW gestelde voorwaarden.De rechtbank is voorts van oordeel dat nu het verzoek tot wijziging van de geslachtstaanduiding op de geboorteakte wordt toegewezen, ook het verzoek tot voornaamswijziging voor toewijzing vatbaar is omdat de aangevoerde gronden genoegzaam gewichtig zijn en redenen van openbaar belang zich niet tegen de verzochte wijziging verzetten.

Ga naar uitspraak