Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2013:11453 Rechtbank Noord-Holland 28 november 2013

ECLI:NL:RBNHO:2013:11453

Datum: 28-11-2013

Onderwerp: Gevolg van manipulatieve inschrijving

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nlArtikel 5.3.1. ARW 2012
Nationale meervoudig onderhandse aanbesteding. Drie partijen schrijven in. De inschrijving van eiseres is qua fasering van de werkzaamheden niet-besteksconform. De twee andere inschrijvingen liggen boven de raming van de aanbesteder. De niet-besteksconforme inschrijving van eiseres wordt ongeldig verklaard en terzijde gelegd. De aanbesteding wordt vervolgd met een onderhandelingsprocedure met de twee overgebleven inschrijvers. Eiseres vordert bevel aan aanbesteder om ook haar aan de onderhandelingsprocedure te laten deelnemen. Het geding spitst zich toe op de uitleg van artikel 5.3.1. ARW 2012. Kan een niet-besteksconforme inschrijving die ongeldig is verklaard worden aangemerkt als “inschrijving die aan de formele eisen van de voorafgaande procedure voldoet”. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Volgt bevel om eiseres uit te nodigen voor de onderhandelingsprocedure, voor zover aanbesteder die procedure nog wenst te voeren.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)