Rechtbank Noord-Holland 28 oktober 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:8985

Datum: 28-10-2020

Onderwerp(en): Ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Arbeidszaak. Ontbindingsverzoek werkgever. Het disfunctioneren en de verstoorde arbeidsverhouding zijn op zichzelf onvoldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar er is wel een combinatie van omstandigheden die ontbinding rechtvaardigt (de i-grond). Voor ontbinding op de i-grond is niet vereist dat één of meer van de ontslaggronden bijna voldragen zijn, wel dat de combinatie van omstandigheden meebrengt dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden. Dat is hier het geval. Aan de werknemer wordt de maximale (cumulatie)vergoeding van 50% van de transitievergoeding toegekend.

Spreker(s)

Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: