Rechtbank Noord-Holland 29 juli 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:6680

Datum: 29-07-2021

Onderwerp(en): Loonbetaling

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidszaak. Deze zaak gaat over een vordering van een werknemer tot betaling van loon tijdens ziekte. De kantonrechter wijst de vordering gedeeltelijk toe. Voor de berekening van de hoogte van het loon wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal arbeidsuren dat ligt tussen het door werknemer en werkgever genoemde aantal uren. Verder oordeelt de kantonrechter dat de werknemer zijn ziekte niet met opzet heeft veroorzaakt en dat het recht op loon tijdens ziekte niet geheel kan worden uitgesloten in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: