Rechtbank Noord-Holland 3 april 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:2772

Datum: 03-04-2020

Onderwerp(en): Samenloop WZD OF WVGGZ?

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Verhouding Wvggz en Wzd. Voortzetting Wvggz-crisismaatregel, terwijl advocaat bepleit dat alleen Wzd-maatregel mogelijk is. Rechtbank oordeelt dat op dit moment de psychiatrische problematiek bovenliggend is en dat een maatregel op grond van de Wvggz passend is. Naar het oordeel van de rechtbank mag het niet zo zijn dat een betrokkene die kampt met zowel een psychiatrische als een psychogeriatrische stoornis, niet de verplichte zorg krijgt die hij op dat moment nodig heeft louter als gevolg van het feit dat de Wvggz en de Wzd zijn gericht op verschillende doelgroepen. Bij een samenloop van stoornissen dient de zorgbehoefte van de betrokkene naar het oordeel van de rechtbank leidend te zijn bij het aanvragen van de wettelijke maatregel. Gelet op de verklaring ter zitting van de specialist ouderengeneeskunde, heeft betrokkene op dit moment verplichte zorg nodig die alleen bij een Wvggz-opname kan worden geboden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: